Menu Content/Inhalt
Какво правим

Анкети

Дали моето дете има нарушение в говора?
 
АКО ТЪРСИТЕ ЛОГОПЕД В ПЛОВДИВ.... Печат
24 January 2008

 

ЛОГОПЕДИЧЕН ЦЕНТЪР С-ИВВЕНА ПЛОВДИВ | Създайте Визитката си

https://sites.google.com/site/sivvenafoundation/

http://detskipsihologplovdiv.alle.bg/

ПОСЕТЕТЕ НОВИЯТ САЙТ НА С-ИВВЕНА!!!→  http://www.logoped-plovdiv.bg/  

  

 Детето Ви има нужда от логопед, детски психолог и/или специален педагог и Вие търсите най-доброто?

Екипът специалисти в Логопедичен и Монтесори Център С-ИВВЕНА вече 5 години успешно работи с деца още от най-ранна детска възраст и им помага да преодолеят трайно и с лекота своите езико-говорни затруднения.
Можем да помогнем и на Вашето дете!
В качеството си на един от водещите в България обучителни центрове за специалисти логопеди, психолози и специални педагози от цялата страна, 
ние ежегодно повишаваме професионалната компетентност и умения на своя екип, 
прилагайки световноутвърдени методи при работата си с деца с проблеми в развитието и според най-новите и съвременни терапевтични тенденции.
На площ от 125кв.м. разполагаме с помешения, оборудвани според специфичните потребности на всяко дете, както и с богата материална база, покриваща всички изисквания и предпоставки за максимална ефективност в терапевтичния процес.
Не на последно място - при нас работата с родители е приоритет!
Нашият екип логопеди и психолози ще ви обучат как да възпитавате и помагате на своето дете да се развива, така че уверено да се справите с предизвикателството да бъдеш Успешен Родител.

И така - ако търсите професионализъм и гаранции за успех в развитието на своето дете, потърсете ни сега!  

  

В Центрове "С-Иввена" се извършват следните специализирани услуги :

 • Консултиране на деца с комуникативни и емоционално-поведенчески  нарушения и техните семейства. Това включва диагностика, медикаментозна терапия, разработване на индивидуална комплексна програма за терапия-(логопедична, психотерапевтична, арт-терапевтична и др.).
 • Консултиране на родители и пациенти с комуникативни и поведенчески нарушения  чрез интернет.
 • Организиране на  училище за родители на деца с проблеми в развитието.
 • Терапевтична работа ( почасово) с деца  имащи комуникативни и емоционално- поведенчески  нарушения .
 • Производство на специализирани материали за терапевтична работа с посочената по-горе категория деца.
 • Разработване на проекти.

Център С-Иввена е единственият логопедичен център в град Пловдив, който разполага и прилага FM-технологии в терапията на своите клиенти. Резултатите са гарантирани!


Диагностика и терапия на:                                                                                                                          

 • деца, които не могат да говорят;
 • деца, които имат проблеми в училище;
 • деца с дислексия;
 • деца и възрастни , които заекват;
 • деца с  интелектуални затруднения;
 • деца с емоционални и поведенчески проблеми - генерализирани разстройства на развитието, аутизъм, Аспергер синдром, хиперактивност и дефицит на внимание;
 • възрастни  със загуба на езика и речта;
 • диагностика на готовността на детето за постъпване в училище;
 • обща и специална подготовка за училище /ограмотяване/ по системи одобрени от МОH (издава се сертификат);
 • превенция на езико-говорни нарушения в ранна детска възраст (1-3 години);
 • почасова логопедична занималня;
 • ГРУПИ ЗА КОМПЛЕКСНО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ ПО МЕТОДА НА МОНТЕСОРИ /възможност за полудневен престой/;
 • ОСИГУРЕН ТРАНСПОРТ - вземане и връщане на детето на посочено от родителя място;
 • ЕВОЛЮЦИОННА ПЕДАГОГИКА
 • НЕВРОТРЕНИНГ
 •  приложение на FM-системи за комуникация и EDU-LINK технологии в логопедичната терапия /с доказана  ефективност и постигане на бързи резултати, особено при деца с намален слух, ХАДВ, обучителни трудности, дисфазия на развитието/;

   Edu-link е предназначен за работа с деца с нарушения на способността за учене, синдром на хиперактивност/дефицит на вниманието и някои комуникативни нарушения. Той е създаден по аналогия със слуховите апарати, като същевременно е съвместим с тях и с работата на подобните по функция устройства за работа с лица с нарушен слух.

Принципът на действие на системата се състои в значително усилване на гласа на говорния терапевт спрямо равнището на общия и фоновия шум. Детето, което използва системата, получава по слухов път информацията, подавана от говорещия в "чист вид", без деформациите й от дейстивето на околните дразнители. Чувайки това, което се говори, директно "в главата си", детето успява да възприеме значително по-голям процент от информацията, и респективно - да преработи и съхрани много повече. Това от своя страна директно повлиява вниманието - то се подобрява във всичките си параметри (устойчивост, концентрация, превключваемост и обем), паметовите възможности - по-голямото количество преработена и усвоена информация обуславя по-доброто и качествено възпроизвеждане и поведението - драстично намаляват проявите на повишена двигателна активност като пряк резултат от подобрената концентрация и повишения интерес към заниманията в терапевтичния процес.


    

 • Провеждане на семинари и обучения с практическа насоченост на родители и специалисти през уикендите на различни и актуални теми, свързани с проблемите на техните деца, както и по теми, зададени ни по желание от аудиторията;
 • Издаване на сертификати за преминато практическо обучение по темите на специалистите, заявили участие;
 • Осигуряване на стаж за студенти със специалност "Логопедия", "Психология" и "Специална педагогика";

РАБОТА С ПСИХОЛОГ - ГРУПОВО И/ИЛИ ИНДИВИДУАЛНО:

 • Диагностика на обучителни трудности;
 •  Психологическо консултиране на деца и възрастни;
 • Арт-терапия в малки групи;
 • Консултиране на педагози;
 • Психотерапия за деца и възрастни;
 • Диагностика на личността и издаване на експертни становища;
 • Изработване и реализиране на тренингови програми за деца, педагози, родители;
 • Групи за собствен опит, терапевтични групи;
 • Сертифицирано изследване на вербален и невербален интелект на деца от 6 до 16г. - Векслер


                           

                                

                                       

Последна промяна ( 25 June 2014 )